TIỀN CỨU TRỢ COVID-19 – NGHỆ THUẬT HỨA LÈO

[TIỀN CỨU TRỢ COVID-19 – NGHỆ THUẬT HỨA LÈO] Chính quyền Việt Nam làm truyền thông cực giỏi. Xin không lặp lại vì nói nhiều lần rồi. Hãy coi cách họ giải quyết dư luận liên quan đến tiền cứu trợ COVID-19.

  1. Dân thất nghiệp và phẫn nộ.
  2. Chính phủ tung tin về gói trợ cấp tuy nhiên không nói chính xác chừng nào sẽ giải ngân.
  3. Đưa cán bộ kiểm tra vòng vòng, lấy vài hộ làm đại diện.
  4. Tung tin “Hộ dân từ chối nhận tiền cứu trợ.”
  5. Làm tràn ngập truyền thông với những nội dung yêu nước, chết chóc ở nước ngoài và gái xinh.

Sau tất cả, lời hứa về số tiền hỗ trợ kia đã dần trôi vào quên lãng. Đến nay thì không còn ai nhớ nữa. Kèm với những cuộc biểu tình về phân biệt chủng tộc ở Mỹ chiếm phần lớn sự chú ý thì một lần nữa, chính quyền đại thắng mặt tuyên truyền. [12.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hua-leo