TẢN MẠN VỀ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

[TẢN MẠN VỀ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM] Em họ mình đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sau khi cân nhắc thì gia đình quyết định không cho nó học 4 năm đại học ở Việt Nam. Là một người đi trước, mình cũng góp phần tư vấn. Xin giải thích vì sao.

  1. Mang danh nghĩa là sinh viên đại học nhưng bạn thực sự họ 2 năm đại cương và 2 năm chuyên ngành. Trong 2 năm cuối thì chuyên sâu chỉ tầm 1 năm. Nghĩa là học 4 năm nhưng 3 năm học những thứ không liên quan gì.
  2. Bạn phải học Marx Lenin, vài trường thì tạo ra khoá học liên kết với cơ sở quốc tế để lách nhưng học phí hơi cao.
  3. Đa số học đại học nhưng lại tốn thêm tiền để ôn thêm bên ngoài. Dù là học vi tính, tiếng Anh hay kỹ năng. Đại học Việt Nam thực sự không dạy mấy cái này.

Cho nên dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Vì khi tốt nghiệp thì vẫn phải đào tạo lại. Cho nên mình đề xuất là cho đi Philippines học tiếng Anh vài tháng. Sau đó học trường quốc tế hoặc khoá liên kết rồi đi du học.

Đừng hiểu sai. Bằng đại học rất quan trọng, nhất là trong tuyển dụng. Nhiều bạn thì ảo tưởng và hiểu sai. Nếu không có bằng đại học thì cực ký vào công ty lớn và thăng tiến. Tuy nhiên, phải thành thật thừa nhận là hệ thống đào tạo ở Việt Nam có vấn đề. [17.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

dai-hoc