PHIM VIỆT NAM VÀ NGOÀI ĐỜI

[PHIM VIỆT NAM VÀ NGOÀI ĐỜI] Phim Mỹ luôn có cảnh sát tốt và xấu. Phim Hàn thì luôn có lãnh đạo liêm chính và tham nhũng. Phim Hong Kong thì luôn có giang hồ ác và thiện. Còn phim Việt Nam thì công an không bao giờ gian dối và cán bộ thà chết chứ không ăn hối lộ, trong khi ở ngoài đời thì đầy. – với Huy Trần. [19.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phim-vnm