FACEAPP AND FACEBOOK – CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

[FACEAPP AND FACEBOOK – CƠ CHẾ KIỂM SOÁT] Faceapp và Wechat nằm ở nước độc tài cho nên vô tư lạm dụng mà không bị gì. Còn Facebook và Google thì dưới sự quản lý của nền pháp lý độc lập, nếu làm bậy thì sẽ bị trừng phạt. Cái nào cũng thu thập dữ liệu người dùng, khác nhau ở cơ chế chính quyền kiểm soát. Đó là tại sao bạn lại dùng apps của xứ dân chủ để biện hộ cho dịch vụ của xứ toàn trị. Hypocrisy? [22.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

faceapp