CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGHIỆP

[CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGHIỆP] Ở Phương Tây, chính trị là một ngành công nghiệp tỷ đô thu hút nhân sự từ mọi lĩnh vực. Trong hình đi kèm là một thông tin đăng tuyển nhân sự cho vị trí Government Relations Advisor (Chuyên viên cố vấn quan hệ chính phủ) trong một cơ quan ở chính quyền Australia.

Đây là một trong hàng ngàn việc làm chuyên nghiệp với mức cạnh tranh cao trogn ngành “chính trị.” Để thu hút người giỏi, họ phải trả hơn $100,000 AUD. Ngoài ra còn hàng loạt vị trí trong các công ty luật, marketing và vận động luôn tìm kiếm người phù họp.

Chẳng ai gọi họ là “lũ làm chính trị vì tiền” cả.

Bạn có thể có một ý tưởng tốt nhưng nếu không có người thực hiện thì nó chỉ mãi tồn tại trên giấy. Người ta làm chính trị là vì tiền và thăng tiến chứ không ai làm miễn phí cả. Lạ lùng thay, người Việt Nam chỉ thích ông bụt. Nếu ai đó hoạt động có lương hay nhận tiền thì sẽ bị chửi là “dân chủ cuội.”

Người Việt Nam quá ngây thơ hay ngốc nghếch để mong chờ sự miễn phí? Bớt. Nếu không góp tài chính thì đừng đòi hỏi quá nhiều. [18.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

pol