CÂU CHUYỆN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC

[CÂU CHUYỆN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC] Cứ mỗi lần sắp đến năm học mới thì học sinh và cha mẹ đều tìm cách xoay xở để kiếm ra tiền trả học phí đại học. Mới đây đại học Y Dược đã tăng mức phí từ 13 lên 70 triệu mỗi năm, tuỳ ngành. Vấn nạn lạm phát học phí luôn khiến nhiều người khó hiểu vì cơ sở vật chất cho đến chất lượng chương trình gần như không cải thiện cho lắm.

Vấn đề nhức đầu này chưa bao giờ được nhìn thấy ở các nước tiên tiến. Sinh viên Châu Âu không bao giờ phải lo lắng về học phí đại học vì nó gần không. Sinh viên Mỹ thì có thể vay tiền trả góp. Sinh viên Anh, Canada, New Zealand và Australia thì được trợ cấp học phí. Nó như một phúc lợi sẵn có mà ít ai nghĩ đến.

Còn Việt Nam, mang danh nghĩa là một quốc gia CNXH thì sao? [10.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hoc-phi