CÁI CÂY NGÃ VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM

[CÁI CÂY NGÃ VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM] Có em học sinh bị một cái cây ngã đè chết. Để giải quyết vấn đề và bắt hung thủ phải chịu trách nhiệm, nhà trường quyết định… chặt hết các cây còn lại.

Đây là ví dụ điển hình của cách giải quyết vô trách nhiệm.

  1. Ai là người ra quyết định trồng cái cây sai quy định. Nó đâu thể tự nhiên mọc được.
  2. Ai là người theo dõi khuôn viên trường và có trách nhiệm với học sinh.
  3. Nếu chặt cây là giải pháp thì sau này có cây cột điện ngã thì không lẽ cũng dẹp hết.

Không ai phải từ chức, không lời xin lỗi. Tất cả là do cái cây. Thật khôi hài. [17.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cai-cay