ACCENT VÀ THÀNH CÔNG – JOSHUA WONG

[ACCENT VÀ THÀNH CÔNG – JOSHUA WONG] Joshua Wong nói tiếng Anh với accent địa phương. Nếu anh ta ở Việt Nam thì mấy bạn GATO soi mói sẽ dìm, “Thằng này nói tiếng Anh giọng không chuẩn mà bày đặt làm chính trị.” Nhưng anh ta vẫn thành công và chinh phục thế giới. Người ta không coi trọng bạn nói giọng gì, họ chỉ quan tâm bạn làm được gì. Tự tin là chính. Việt Nam còn lâu mới làm được. [21.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

joshu-english