[QUÁN QUÂN ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA – CHUYỆN CƯỜI ĐAU LÒNG] Chương trình Đường Lên Đỉnh OLympia có 19 quán quân. Tất cả đều du học Australia. 17 người ở lại làm việc rồi nhập tịch, 2 người trở về. Sau vài năm thì 1 người định cư Canada và 1 người quay lại Australia. Hiện tại thì 0 có ai đang ở Việt Nam. [10.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

olympia