PHA LÊ CHÊ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

[PHA LÊ CHÊ QUỐC TỊCH VIỆT NAM] Cô Pha Lê (tôi không biết là ai) nói “Muốn con có quốc tịch Mỹ” và “Không muốn nó có quốc tịch Việt Nam.” Điều này chẳng có gì sai vì cơ bản hộ chiếu Việt Nam quá thấp kém và giới hạn. Mỗi lần đi du lịch thì phải tốn thời gian chờ đợi làm thủ tục xin thị thực. Chưa kể khi có sự cố thì chẳng được trợ giúp gì từ Đại Sứ Quán.

Bây giờ người nào có tiền ở Việt Nam cũng tìm cách sinh con ở Mỹ để hưởng quốc tịch hoặc lấy hộ chiếu Tây để làm ăn dễ dàng hơn. Trào lưu này sẽ không bao giờ giảm mà chỉ càng tăng mạnh. Những ai chửi cô ta thì chỉ là GATO hoặc sĩ diện quốc gia hão. Cho nên bớt to mồm vì chính bạn cũng đang muốn làm điều tương tự.

PS: Ngay cả tác giả cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta đi hai hàng và rất tự hào về điều đó. [09.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

pha-le