NGỰA KỴ BINH Ở VIỆT NAM – NẤM LÙN DỄ THƯƠNG

[NGỰA KỴ BINH Ở VIỆT NAM – NẤM LÙN DỄ THƯƠNG] Ngựa kỵ binh ở nước ngoài cao to để cảnh sát khi ngồi có thể quan sát xung quanh và người dân có thể dễ nhìn thấy trong đám đông, trông rất ngầu. còn ở việt nam thì giống mấy con lừa được cưỡi bởi những nấm lùn, trông rất xinh. [08.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ky-binh