AI NGU – TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC HAY DÂN

[AI NGU – TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC HAY DÂN] Nhà nước làm truyền thông cực giỏi bằng cách để dân chửi mình ngu. Nó như sau. họ làm hay nói gì đó rất ngu. Sau đó đăng tin về cái ngu đó để cho dân chửi “ngu.” Phản động chia sẻ cái ngu đó và cười nhà nước ngu. Báo chí kiếm tiền quảng cáo bằng nội dung ngu. Những vụ việc tai hại khác như tham nhũng hoặc biển đông đều bị lu mờ vì tin tức ngu. Nhưng ai cũng hả hê vì nhà nước ngu. Hỏi, “Ai ngu?”

PS: Giải thích về sự lan truyền về mấy con ngựa. Nếu bạn nghĩ nhà nước này ngu thì thằng ngu chính là bạn. [08.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

news