Đấu tranh – Người Hong Kong và Việt Nam

Người Hong Kong đấu tranh bằng cách đoàn kết và thu hút sự ủng hộ của quốc tế. Người Đài Loan thì tạo hình ảnh thân thiện và tử tế trong mắt thế giới. Còn người Việt Nam thì đấu tranh bằng cách thần tượng nhà lãnh đạo với hy vọng rằng ông ta sẽ đánh Trung Quốc để giải cứu họ và chửi bới nhau nếu bất đồng. [07.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Phong