THUẾ BẢO HIỂM XÃ HỘI – VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI

[THUẾ BẢO HIỂM XÃ HỘI – VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI] Chính phủ luôn cho rằng mức thuế ở Việt Nam thuộc bậc thấp nhất thế giới, nhưng tất cả những con số đều nói lên điều ngược lại. Thuế Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) hoặc hưu trí là một ví dụ.

Muốn biết thì chúng ta nên so sánh với các nước khác. Lưu ý, các con số có thể thay đổi.

  1. Australia – 9.5% trả bởi doanh nghiệp vào quỹ hưu trí và cá nhân đóng 2% phí y tế. Tổng cộng 11.5%.
  2. Canada – 7.37% trả bởi doanh nghiệp và 6.72% bởi người lao động. Tổng cộng 14.09%.
  3. Mỹ – Cả doanh nghiệp và người lao động góp 7.65% vào quỹ hưu trí và y tế. Tổng cộng 15.3%.
  4. Anh – Phần của doanh nghiệp là 13.8% và của cá nhân là 12%. Tổng cộng 25.8%.
  5. Nhật – Doanh nghiệp góp 14.4% và cá nhân góp 15.34%. Tổng cộng 29.74%.
  6. Việt Nam – Doanh nghiệp đóng 21.5% và người lao động đóng 10.5%. Tổng cộng 32%.

Dù có so sánh với quốc gia nào đi nữa thì Việt Nam vẫn là một trong những nước có mức thuế BHXH cao nhất. Đó là chưa tính thuế thu nhập cá nhân và những khoản khác như tiêu thụ. Nhưng chưa hết, phần lớn tiền BHXH do người lao động trong nước đóng được dùng để mua trái phiếu chính phủ. Nếu so sánh hiệu suất hoặc lợi nhuận thì có lẽ sẽ thua xa những quốc gia khác, vốn có nguồn quỹ đa dạng hơn.

Khi về hưu thì ngoài tiền từ quỹ hưu trí thì các công dân nước khác còn nhận được hàng loạt phúc lợi khác như y tế, tiền đầu tư quỹ hưu trí cá nhân và trợ cấp nhà cửa. Người lao động Việt Nam đáng gánh chịu vô số thiệt thòi. Lương thấp nhưng mức thuế cao để rồi có đời sống cơ cực. Họ đóng quá nhiều nhưng nhận lại được gì? [26.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ss-tax