QUỐC GIA VUI TÍNH CÀ RỠN

[QUỐC GIA VUI TÍNH CÀ RỠN] Có quá đáng để miêu tả về đất nước này như vậy không. Vui tính cũng đâu có gì sai và cà rỡn là đặc tính của mọi dân tộc. Ai cũng cần nụ cười trong đời để sống.

Ở Việt Nam người dân đã dần như mất đi khả năng phản kháng. Đến mức họ có thể cười đùa lạc quan trong tất cả tình huống và vấn đề tồi tệ nhất và coi đó là bình thường. Nếu chỉ là giải trí thì sẽ không sao nhưng đây là lối sống phổ biến.

Cũng không trách được. Vì khi sống trong môi trường độc tài và bị tước đi khả năng góp ý điều hành, thì con người trở nên bất cần. Vì không thể làm gì để cải thiện tình hình cho nên vui cười là cách tốt nhất vì duy nhất.

Nó giải thích vì sao đất nước này như vậy.

Đường mưa ngập, họ sẽ cười. Công trình trì hoãn, họ vẫn cười. Phố đầy bụi, họ luôn cười. Chính quyền tham nhũng, họ chỉ cười. Bị mất tiền, họ bực nhưng sau đó sẽ cười. Cuộc sống cơ cực, họ mãi cười.

Cho nên bạn đừng hỏi vì sao nơi này không có sự tiến triển. Vì người dân nơi này không có nhu cầu. Khi lạc quan trở thành công cụ để tự bịt mắt bản thân, nó là sự giam cầm tư tưởng kìm chế tư duy.

Người Việt Nam không chỉ bị trói chân vì cơ chế chuyên quyền mà còn sự cà rỡn yêu đời ngốc nghếch của chính họ. [26.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

lacquan