ĐỊNH NGHĨA TỰ DO – VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

[ĐỊNH NGHĨA TỰ DO – VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI] Sau vài tháng tạm hoãn cuộc biểu tình chống bộ luật dẫn độ đến Đại Lục, người dân Hong Kong tiếp tục nỗ lực của mình nhằm bảo vệ nơi sinh sống trước sự bành trướng của chính quyền độc tài. Ở Việt Nam, những người bất đồng chính kiến chỉ theo dõi và tức giận vì điều tương tự không xảy ra trên quê hương mình.

Cơ bản vì hai lãnh thổ có cơ chế khác nhau. Hong Kong có tự do ngôn luận cho nên người dân không sợ bị trả thủ nên xuống đường. Nếu ở Việt Nam thì đã bị dẹp bỏ từ ban đầu. Cho nên khó yêu cầu những bạn trẻ trong nước làm theo, gần như ảo tưởng.

Nếu nhìn và xét tổng quát thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đều liên quan đến nhu cầu của con người và cách họ định nghĩa tự do. Tuy là một thuật ngữ nhưng mỗi nơi có ý nghĩa khác nhau. Hiểu yếu tố này thì sẽ giải thích rất nhiều hiện tượng chúng ta đang chứng kiến.

Tuy không chính xác hoàn toàn, nhưng đây là cách mỗi dân tộc nhìn về tự do. Nếu hỏi thì họ sẽ ít nhiều nhắc đến những thứ sau đây.

MỸ

 1. Bản tuyên ngôn độc lập – Lấy cảm hứng từ lý tưởng tự do của John Locke, Thomas Jefferson đã viết lên văn bản tự do tiêu biểu nhất. Công bố sự độc lập của 13 thuộc địa Mỹ khỏi Đế Chế Anh.
 2. Hiến pháp – Phân chia quyền lực liên và tiểu bang, giới hạn quyền lực chính phủ.
 3. Tu Chính Án 1, tự do ngôn luận – Đây là quyền cao nhất bất khả xâm phạm.
 4. Tu Chính Án 2, quyền sở hữu súng đạn – Dù bị phản đối ở nhiều nơi khác nhưng đối với người Mỹ thì quyền sở hữu súng đạn là điều cần thiết để vảo vệ tự do, theo quan điểm của họ.

ANH QUỐC

 1. Magna Carta – Đây là văn bản giới hạn quyền lực của Nhà Vua, lập nền tảng cho tự do ở quốc đảo này.
 2. John Locke – Một trong những nhà tư tưởng tự do quan trọng nhất, lập nền cho bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và phong trào tự do sau này.
 3. Quân chủ lập hiến (Constitutional mornarchy) – Khác với các quốc gia khác, Anh Quốc không lật đổ Hoàng Tộc mà biến họ thành biểu tượng nghi lễ. Sau nội chiến Anh Quốc thì quyền lực thuộc về Quốc Hội. Hệ thống Westminster hiện tại được áp dụng trên toàn cầu.
 4. Độc lập khỏi Châu Âu – Anh Quốc không coi mình là một phần của Châu Âu về mặt chính trị.

PHÁP

 1. Cách mạng Pháp – Lật đổ nhà vua để thành lập nền dân chủ cộng hoà.
 2. Tự Do, Công Bằng, Huynh Đệ – Ba lý tưởng sống của người Pháp.
 3. Châu Âu – Coi mình là một phần của Châu Âu và ngược lại.

AUSTRALIA

 1. Độc lập nhưng không ly khai – Trước đây là một thuộc địa Anh. Hiện tại điều hành độc lập nhưng không tách khỏi khối Anh Quốc.
 2. Được bảo vệ bởi Anh Quốc – Vẫn trung thành với Anh Quốc và Nữ Hoàng, khác với Mỹ.
 3. Đa văn hoá và sắc tộc – Là một quốc gia nhập cư nên họ coi mình là một tập hợp của nhiều sắc dân khác nhau. Ai cũng có bản sắc riêng và cần được tôn trọng.

HONG KONG

 1. Thuộc địa Anh – Dù bị trả về Trung Quốc nhưng vẫn coi bản thân là một phần của di sản đế chế Anglo, tương tự nhu Australia.
 2. Không thuộc về Trung Quốc – Mặc dù đa số dân là gốc Hán nhưng không coi mình là một phần của Đại Lục.
 3. Luật Cơ Bản – Là nền tảng pháp luật sau 1997 bảo đảm tự do ngôn luận.

TRUNG QUỐC

 1. CNXH – Lý tưởng chủ nghĩa xã hội với bản sắc Trung Quốc.
 2. Đảng – Tổ chức điều hành là tất cả.
 3. Mao – Lãnh tụ đáng yêu của muôn dân.
 4. Ăn, uống, vệ sinh, tình yêu trai gái – Nhu cầu cơ bản. Đa số người dân chỉ muốn nhiêu đó nên không mặn mà với những thứ cao siêu hơn.

VIỆT NAM

 1. CNXH – Là phiên bản nhỏ của Trung Quốc từ hành chính cho đến lý tưởng.
 2. Đảng – Tổ chức là tình yêu và nguồn cảm hứng.
 3. Bác Hồ – Cha già dân tộc và là tấm gương nên noi theo.
 4. Ăn, uống, vệ sinh, tình yêu trai gái- Tương tự như Trung Quốc, đa số người dân chỉ cần nhiêu đó chứ không quá coi trọng những chuyện khác.

Khi nhìn nhận tình hình thì chúng ta thấy rõ rằng mỗi nơi có nhu cầu khác nhau. Người dân Hong Kong định nghĩa tự do là quyền được thể hiện chính kiến, ngôn luận và bảo vệ khỏi độc tài. Ngược lại, người dân Việt Nam thì chỉ muốn kiếm tiền để tồn tại qua ngày. Cho nên một bên biểu tình đòi tự do, còn ở trong nước thì không và nếu muốn thì cũng không được vì sẽ bị triệt hạ ngay lập tức.

Khái niệm con người ai cũng muốn tự do rất đúng, nhưng ngoài đời thì khác vì họ định nghĩa theo cách rieng. Chỉ khi người dân khao khát những điều đó thì họ sẽ yêu cầu và đòi hỏi, nếu không thì bất cần. Đó là cách để định nghĩa tự do. [25.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

pat