CHO TIỀN ĂN XIN – TIẾP TAY CHO CHĂN DẮT

[CHO TIỀN ĂN XIN – TIẾP TAY CHO CHĂN DẮT] Nhìn hình ảnh ăn xin này vô cùng phản cảm. Người mẹ để đứa con gái trên cái loa di động ở khu chợ nhằm xin tiền. Ai ở đó cũng ít nhiều động lòng. Nhưng hình thức này đã được lặp lại quá nhiều lần.

Xin phân tích chút.

  1. Nếu cụt chân thì ai là người phụ đẩy cái loa di động ra đường? Có cộng sự đằng sau.
  2. Vì sao chọn khu đông người? Để tối đa đối tượng.
  3. Để đứa bé ở trên làm gì? Đánh tâm lý.
  4. Sao không ngồi một chỗ mà phải đi vòng vòng? Để cho người ta thấy thương hại.
  5. Vì sao ngày nào cũng làm? Vì đó là đường dây ăn xin chuyên nghiệp.

Mô hình cái bang này siêu lợi nhuận. Có cả hệ thống và đường dây. Ở Sài Gòn thì tôi thấy quá nhiều. Nếu đứng quan sát thì sẽ thấy có người canh me. Chỉ cần bạn tới hỏi thăm và gợi ý đưa vào trung tâm trợ giúp thì sẽ bị từ chối. Vì cái họ muốn là tiền.

Các tổ chức xã hội đen cấu kết với chính quyền để được hoạt động công khai. Đánh vào tâm lý con người nên tha hồ hốt bạc. Mỗi ngày thu cả triệu là chuyện thường.

Đương nhiên sẽ có hoàng cảnh thật nhưng ít. Chăn dắt bây giờ là đa số. Cho nên bản thân tác giả không bao giờ cho tiền ăn xin. Vì nó lãng phí và vô tác dụng. Nó chỉ tiếp tay cho dây chuyền buôn bán trẻ em và lạm dụng con người.

Có thương người thì hãy đặt đúng chỗ. Đừng vì nhầm lẫn mà trở thành người trợ giúp hệ thống lừa đảo. [24.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

anxin