PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ AUSTRALIA

[PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ AUSTRALIA] Thông tin chính quyền TPHCM sẽ tái cơ cấu lại tổ chức hành chính bằng cách gom ba quận 2, 9 và Thủ Đức thành một “thành phố trực thuộc thành phố” khiến tôi vô cùng khó hiểu. Thật không biết giải thích sao vì nó quá rối.

Để hình dùng thì chúng ta có thể so sánh cách phân hành chính của Việt Nam với một nước khác. Ở đây xin dùng Australia, các nước Phương Tây khác cũng áp dụng mô hình tương tự.

Đây là cấp hành chính ở Việt Nam.

  1. Trung Ương.
  2. Thành phố trực thuộc trung ương-Quận-Phường; HOẶC Huyện-Xã/Thị trấn; HOẶC thị xã, Phường/Xã.
  3. Tỉnh, Thị xã, Phường/Xã; HOẶC Huyện-Xã/Thị trấn; HOẶC Thành phố thuộc tỉnh-Phường/Xã.

Còn đây là cấp hành chính ở Australia.

  1. Federal. [Liên Bang]
  2. Territory, city, suburb. [Lãnh thổ, thành phố, khu dân cư ngoại ô]
  3. State, city, suburb. [Tiểu bang, thành phố, khu dân cư ngoại ô]

Chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong cách quản lý. Australia phân rất đơn giản còn Việt Nam vô cùng rườm rà. Nếu kế hoạch tái cấu trúc đô thị kia thành công thì sẽ càng thêm loạn tên gọi. Tại sao chính quyền Việt Nam lại có một cỗ máy hành chính quá phức tạp đến như vậy. Nhìn người mà nghĩ đến ra. Suy ngẫm. [21.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Copy-of-single-1