ĐỂ LÀM PHẢN ĐỘNG LÂU DÀI – ĐI HAI HÀNG SONG TỊCH

[ĐỂ LÀM PHẢN ĐỘNG LÂU DÀI – ĐI HAI HÀNG SONG TỊCH] Vô thẳng vấn đề. Nếu bạn muốn làm phản động lâu dài thì phải như sau.

  1. Có thêm cái quốc tịch khác. Để hạn chế rủi ro. Cùng lắm bị trục xuất hoặc ít ra có cơ quan can thiệp. Chứ tay không thì xác định sập từ trong trứng.
  2. Có tiền và tài sản tạo thu nhập thụ động đủ tồn tại. Con số lý tưởng là mỗi tháng $2,000. Với lãi suất hoặc mức lợi nhuận 5% thì bạn phải có tài sản ước tính $500,000. Chỉ khi ổn định tài chính thì mới bền được.
  3. Đem phân nửa tài sản ra nước ngoài để không bị đánh kinh tế.
  4. Đem gia đình ra nước ngoài để không thành gánh nặng cho họ.
  5. Có đủ kỹ năng và ngoại ngữ để tồn tại và thu hút người khác.

Nếu có cơ hội thì hãy ra đi. Đừng suy nghĩ gì. Thế giới phẳng, hãy tận dụng. Đây không phải hai hàng mà là trí khôn. Muốn tồn tại thì phải thông minh. Còn trắng tay thì chỉ chém gió. Mấy đứa chửi bạn là những đứa GATO và muốn mà không được. Đừng dại, sống phải biết người biết ta. Đừng như trứng chọi đá rồi lãng phí công sức. [21.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

overs