CHỈ TRÍCH NGƯỜI LÊN TIẾNG – SỐ ĐÔNG IM LẶNG VÀ THIỂU SỐ LÊN TIẾNG

[CHỈ TRÍCH NGƯỜI LÊN TIẾNG – SỐ ĐÔNG IM LẶNG VÀ THIỂU SỐ LÊN TIẾNG] Làm nội dung bình luận thời sự xã hội đã lâu, tôi để ý điều này về đất nước mình.

  1. Đa số người dân thì thờ ơ.
  2. Số người quan tâm thì ngày càng nhiều nhưng vẫn là thiểu số.
  3. Số người lên tiếng thì quá ít và hiếm.
  4. Nhưng số người ngồi không và chỉ trích người lên tiếng thì ngày càng nhiều.

Các bạn e dè cho nên im lặng và chỉ trông chờ người khác nói thay mình. Vì vậy nên dồn hết những tâm huyết trong lòng vào những người khác và mong chờ họ nói thay mình. Đó không chỉ là suy nghĩ thất bại mà còn là dấu hiệu của một dân tộc thấp kém vì chỉ muốn hưởng nhưng không chịu làm.

Lướt qua các diễn đàn thì thấy vô số bình luận và nhận xét. Như sau.

  1. “Dưa Leo càng ngày càng xàm.”
  2. “Con Linh Nguyễn là DLV.”
  3. “Nhật Ký Yêu Nước giờ toàn làm màu.”
  4. “BBC Tiếng Việt tào lao.”
  5. “Thằng Ku Búa là cộng con.”

Vân vân và vân vân. Các bạn có quyền thể hiện, chẳng ai cấm. Nhưng nên nhớ sau đây. Chẳng ai nể hay nghe những kẻ không làm gì. Cũng không ai coi trọng những người ngồi không soi mói. Trên hết, người ta chỉ tội nghiệp bạn vì mang trong mình dòng máu thụ động ngốc nghếch và sự bất tài có sẵn.

Những người bạn đang chỉ trích cũng chẳng cần làm chuyện họ làm. Đâu ai rảnh mà tốn công sức cho những người chỉ muốn trông chờ vào phép màu. Tha thiết làm gì cho những người không dám nói lên suy nghĩ trong đầu. Nhưng họ vẫn làm, vì cảm thấy có chút trách nhiệm với xã hội và đất nước.

Số người quan tâm đã ít, dám nói còn ít hơn, công khai thì càng hiếm nữa. Còn bạn, những cái miệng vô tích sự không làm gì, chỉ thích ở không và muốn người khác thực hiện hộ. Đôi lời trên tuy khó nghe nhưng phải có người nói để các bạn kia bớt thể hiện lại.

Đừng mong đợi, trông chờ hay yêu cầu bất cứ ai nói thay mình. Hãy đóng góp. [21.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

statue-copy