CHÍNH TRỊ HOÁ SÁNG TẠO – ĐỪNG LÀM BẨN THIẾT KẾ

[CHÍNH TRỊ HOÁ SÁNG TẠO – ĐỪNG LÀM BẨN THIẾT KẾ] Mới thiết kế xong, lướt Facebook thấy nội dung này thì không thể im lặng được. Chuyện là vầy.

Nếu bạn thường xuyên tham gia và theo dõi các nhóm thiết kế ở Việt Nam thì sẽ biết rằng nó hay được dùng để làm nền tảng quảng bá quan điểm chính trị. Sẽ không có gì nếu có đa chiều, nhưng vì bản chất nội địa thì hầu hết nội dung đều thiên về chính quyền điều hành. Từ những hình ảnh ca ngợi Hồ Chí Minh, tô vẽ CNXH hay những châm ngôn chính trị, nó đều góp phần tẩy não bạn trẻ.

Đây là điều cộng đồng thiết kế không cần. Nghệ thuật là sáng tạo chứ không phải đem chính trị vô nhồi. Muốn tuyên truyền thì đi chỗ khác, không ai cấm. Đừng làm bẩn ngành thiết kế. Chỉ là ý kiến cá nhân. [20.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

design