BẢO HIỂM XE MÁY Ở VIỆT NAM – AI HƯỞNG LỢI

[BẢO HIỂM XE MÁY Ở VIỆT NAM – AI HƯỞNG LỢI] Bảo hiểm xe máy ở Việt Nam thực sự là cái gì đó rất khó hiểu nhưng ít ai nghĩ đến. Theo luật thì xe nào và bất cứ ai điều khiển cũng phải có. Nhưng bao nhiêu người đã đền được bù.

Suy ngẫm về vài điều sau.

  1. Ở Mỹ thì phí bảo hiểm xe hai bánh mỗi năm trung bình $700, ở Australia thì tầm $500, ở Anh thì $600 và Pháp thì $900.
  2. Phí bảo hiểm xe máy ở Việt Nam chỉ là 70,000 VND, tầm $2.5. Với mức phí như vậy thì không thể nào duy trì được mô hình bảo hiểm.
  3. Hiện tại có tầm 40 triệu chiếc ở Việt Nam. Nếu xe nào cũng có thì sẽ bán được tầm $120 triệu USD. Ai hưởng lợi từ chính sách này.

Ngoài việc dùng để đối phó với CSGT ra thì bảo hiểm xe máy ở Việt Nam gần như không có tác dụng gì vì chẳng ai được đền bù bao giờ. Nếu vậy thì mua để làm gì? Nếu phải mua thì phải có giá trị thực sự để người điều khiển bảo vệ tài sản và tính mạng khi xảy ra sự cố chứ không phải để tượng trưng. [18.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

xemay