LADY JUSTICE VÀ VUA LÝ THÁI TÔNG – CÔNG LÝ TÂY PHƯƠNG VÀ VIỆT NAM

[LADY JUSTICE VÀ VUA LÝ THÁI TÔNG – CÔNG LÝ TÂY PHƯƠNG VÀ VIỆT NAM] Nếu muốn biết sự khác biệt giữa nền tảng pháp lý giữa Tây Phương và Việt Nam thì chúng ta chỉ cần nhìn vào hai bức tượng tượng trưng cho hai bên.

Tây Phương dùng Nữ Thần Công Lý còn nhà nước Việt Nam hiện tại thì dùng Vua Lý Thái Tông. Hãy phân tích chút nhé.

  1. Nữ Thần Công Lý bị bịt mắt, gợi ý nguyên tắc “công lý mù loà” không phân biệt hay thiên vị ai.
  2. Nữ Thần Công Lý có cán cân công bằng, gợi ý sự khách quan trong xét xử.
  3. Nữ Thần Công Lý cầm thanh gươm, tượng trưng cho quyền lực, để thi hành và bảo vệ.
  4. Nữ Thần Công Lý giẫm lên con rắn độc, tượng trưng cho cái ác, để bảo vệ xã hội. Trên hết, cô ta dựa trên cuốn sách, tượng trưng cho luật pháp để xử cái ác chứ không cảm tính.
  5. Nữ Thần Công Lý đứng trên bậc thềm sát đất, gợi ý công lý đến từ lý lẽ chứ không phải ai cầm quyền.

Còn bên tượng Lý Thái Tông thì có vài điểm khác biệt.

  1. Lý Thái Tông không bị bịt mắt, gợi ý công lý dựa theo người xét xử.
  2. Lý Thái Tông có cán cân công lý, gợi ý sự khách quan theo lý luận của ông ta.
  3. Lý Thái Tông cầm trong tay cuốn sách ôm vào người, tượng trưng cho pháp luật. Gợi ý nhà nước là người làm luật và thi hành.
  4. Lý Thái Tông để gươm bên người, tượng trưng cho quyền lực nằm ở người thi hành.
  5. Lý Thái Tông đứng trên bậc thềm cao, gợi ý công lý đến từ quyền lực ở trên.

Chúng ta có thể thấy rằng Nữ Thần Công Lý chỉ là khái niệm để miêu tả nguyên lý luật pháp. Còn Lý Thái Tông là một người cai trị cao nhất, gợi ý rằng luật pháp và công lý đến từ nhà nước điều hành.

Không thể nào có công bằng, khi tổ chức điều hành vừa là người làm luật và xét xử. Không thể nào có sự khách quan khi một đơn vị làm tất cả. Cho nên đừng bất ngờ nếu chúng ta thấy quá nhiều vụ xử oan ở đất nước này, vì cơ bản đã không có sự khách quán từ ban đầu rồi. [17.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

justice