TỶ GIÁ VÀ NĂNG LỰC KINH TẾ

[TỶ GIÁ VÀ NĂNG LỰC KINH TẾ] Tỷ giá có phản ánh hay liên quan gì đến năng lực kinh tế của quốc gia đó không. Lý thuyết thì không vì hai cái đó riêng biệt. Tuy nhiên, nó nói lên phần nào.

Hãy coi GDP đầu người có 10 quốc gia có tỷ giá thấp nhất nhé.

  1. Venezuela, bolivar, $1 = 248,000, GDP đầu người $16,054 nhưng liệu có đáng tin không khi nó đã như sụp đổ?
  2. Iran, rial, $1 = 42,000, GDP đầu người $5,627.
  3. Việt Nam, đồng, $1 = 23,400, GDP đầu người $2,600.
  4. Indonesia, rupiah, $1 = 14,000, GDP đầu người $3,893.
  5. Uzbekistan, som, $1 = 10,109, GDP đầu người $1,532.
  6. Siera Leone, leone, $1 = 9,860, GDP đầu người $533.
  7. Guinea, franc, $1 = 9,450, GDP đầu người $878.
  8. Laos, kip, $1 = 9,000, GDP đầu người $2,500.
  9. Paraguay, guarani, $1 = 6,531, GDP đầu người $5,821.
  10. Cambodia, riel, $1 = 4,100, GDP đầu người $1,510.

Dù không liên quan nhưng ít nhiều nói lên về tiềm năng cũng như chính sách của quốc gia đó. Thu nhập bình quân $2-4,000 là quá thấp, chẳng có gì để tự hào cả. [09.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tygia