TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG – CHỈ SỐ TỰ DO KINH TẾ 2020

[TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG – CHỈ SỐ TỰ DO KINH TẾ 2020] Điều gì ảnh hưởng đến mức độ thịnh vượng của một quốc gia. Trong nhiều yếu tố, đi đầu có lẽ là tự do.

Dựa theo bảng xếp hạng chỉ số tự do của tổ chức think tank Heritage Foundation, chúng ta có thể thấy nhiều điều.

  1. Singapore được cho là nước tự do nhất với số điểm 89.4 và GDP đầu người $64,000.
  2. Đứng sau là Hong Kong, với 89.1 điểm và GDP đầu người $48,675.
  3. Anh Quốc, cựu mẫu quốc của hai thuộc địa trên lại xếp thứ 7 với 79.3 điểm và GDP đầu người $42,943.
  4. Mỹ, cường quốc hàng đầu xếp hạng 17 với 76.6 điểm và GDP đầu người $61,794.
  5. Trung Quốc, đối thủ hàng đầu xếp 103 với 59.5 điểm và GDP đầu người $9,770.
  6. Đài Loan, địch thủ gần bên lại xếp hạng 11 với 77.1 điểm và GDP đầu người $25,000, gấp 3 lần Đại Lục.
  7. Việt Nam thì xếp hạng 105 trên tổng 180 với 58.8 điểm và GDP đầu người $2,566.
  8. Cuối cùng là Bắc Hàn với 4.2 điểm và GDP đầu người $1,300.

Tuy không phải lúc nào nước tự do nhất cũng giàu nhất vì còn nhiều lý do ảnh hưởng nữa nhưng nó luôn có mức độ thịnh vượng hàng đầu. Điều thú vị là trong top 10 thì hết 7 nước là từng thuộc khối Anglo cho nên thừa hưởng di sản thị trường họ để lại.

Trái nghịch với những xứ tự do, các quốc gia khép kín và kiểm soát dân chúng thường nghèo đói và lạc quân. Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Bắc Hàn đang chịu thua thiệt những nước láng giềng. Không phải vì khác văn hoá hay địa lý mà là chính sách điều hành. Một bên lấy tự do làm nền trong khi phía còn lại dùng bàn tay thép.

Để một dân tộc thoát khỏi vùng trũng thì trước tiên phải cho họ tiếp cận với văn minh nhân loại. Thông qua thương mại, giao lưu văn hoá và góp phần trong bộ máy điều hành. Chỉ khi con người được suy nghĩ và sáng tạo thì mới có thể vươn lên tầm mới.

Dân chủ hay đa nguyên không hoàn hảo và không chắc chắn dẫn đến giàu có, nhưng độc tài thì bảo đảm sự nghèo đói. Muốn phát triển thì phải bắt đầu từ tự do. [11.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

economic-freedom