TOP 10 TIỀN TỆ GIÁ TRỊ THẤP NHẤT NHẤT 2020, CÓ VIỆT NAM

[TOP 10 TIỀN TỆ GIÁ TRỊ THẤP NHẤT NHẤT2020, CÓ VIỆT NAM] Mỗi lần cầm tờ tiền Việt Nam Đồng thì chúng ta ít nhiều hỏi vì sao càng ngày càng nhiều số 0 nhưng lại mua được càng ít hàng hoá. Nguyên nhân chỉ có một. Tiền mất giá vì chính phủ in quá nhiều.

Nhưng chúng ta không phải là nước duy nhất, đây là top 10 tiền tệ mất giá nhất. Lưu ý là tỷ giá thay đổi theo thời gian cho nên sẽ có sự khác biệt.

  1. Venezuela, bolivar, $1 = 248,000. Lưu ý chính quyền họ mới đổi tiền cho nên tỷ giá hiện tại có thể khác.
  2. Iran, rial, $1 = 42,000.
  3. Việt Nam, đồng, $1 = 23,400.
  4. Indonesia, rupiah, $1 = 14,000.
  5. Uzbekistan, som, $1 = 10,109.
  6. Siera Leone, leone, $1 = 9,860.
  7. Guinea, franc, $1 = 9,450.
  8. Laos, kip, $1 = 9,000.
  9. Paraguay, guarani, $1 = 6,531.
  10. Cambodia, riel, $1 = 4,100.

Sự mất giá của đồng tiền cho thấy kinh tế nước đó không có tiềm năng, chính quyền tham nhũng và giá trị đang suy giảm. Nó làm mất niềm tin của người dân vào chính đất nước của mình. Việt Nam đã từng có ba đợt đổi tiền sau giải phóng, với mức hiện tại thì sẽ ra sao, khó mà biết được.

Thay vì tập trung phát triển thì chính sách của nhà điều hành lại quá lạm dụng việc bơm tín dụng để cứu các lợi ích nhóm. Nếu trước đây tờ 500,000 VND được coi chỉ dành cho giới doanh nhân thì bây giờ nó chỉ mua được đồ ăn để tồn tại vài ngày. Đất nước tuy chưa đến bờ vực sụp đổ như Venezuela hay bị cấm vận như Iran, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra.

Hãy dừng lại trước khi quá muộn. [09.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vnm-copy