SOCIALISTMAN – SUPERMAN CỦA VIỆT NAM

[SOCIALISTMAN – SUPERMAN CỦA VIỆT NAM] Mới coi clip này của một bạn trong nhóm thiết kế. Không biết nên vui hay buồn. Là một người đang theo đuổi ngành thì mình thừa nhận là đa số bạn trong thiết kế thì rất mơ mộng và lãng mạn. Ở bên Tây thì hầu hết có lập trường thiên tả hoặc trung.

Nếu để ý thì sẽ thấy hầu hết các ảnh hay clip ở Việt Nam đều ủng hộ chính quyền. Một phần vì những bạn có quan điểm khác không dám thể hiện nên im lặng và nhường sân khấu cho phe Đỏ thể hiện.

Đừng tự hào. SocialistMan sẽ không cứu chúng ta đâu. Chạy! [10.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

social