MẶT TRÁI CỦA TỪ THIỆN TỰ PHÁT – MUỐI BỎ BỂ

[MẶT TRÁI CỦA TỪ THIỆN TỰ PHÁT – MUỐI BỎ BỂ] Hiện tại đang ở Đà Nẵng nên chạy qua khúc này ở đường Điện Biên Phủ mấy chục lần. Chuyện là có chú bán bánh da lợn rất ngon. Trước đây có sự cố hay tai nạn gì đó rồi nhiều bạn nguyên góp tiền. Nhưng thay vì dùng vào việc có ích thì chú ấy lấy ăn nhậu rồi khi hết tiền rồi bán lại. Thực hư câu chuyện ra sao thì không rõ. Nhưng khi hỏi một số bạn thì cũng xác nhận.

Làm từ thiện ở Việt Nam rất mệt không phải vì tốn công và tiền mà là được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Vấn đề là trong một xã hội bần cùng thì ngoài cơ chế thì còn có văn hoá. Không phải nói xấu người nghèo mà là đa số không có tư duy thoát nghèo.

Cũng không thể trách vì họ đã trải qua nhiều biến cố. Chính quyền cũng góp phần vì tạo ra môi trường kìm hãm sự phát triển. Nhiều yếu tố cộng lại dẫn đến vấn nạn hiện tại.

Bạn tổ chức bữa phát quà từ thiện, người ta tới lấy, rồi ra về, sau khi tiêu xong thì trở lại cuộc sống cơ cực. Tổ chức từ thiện phát lương thực, họ nhận, rồi sau một thời gian quay lại thì mọi thứ như cũ.

Cho nên nó làm nản lòng nhiều người, trong đó có tôi.

Muốn thoát nghèo thì chỉ có thể bắt đầu với bộ máy điều hành bằng cách ban hành chính sách hỗ trợ trên quy mô toàn quốc. Hiện tại thì khó mà yêu cầu điều đó trong đất nước độc tài.

Cách duy nhất còn lại là học vấn và việc làm. Tạo cơ hội bằng chất xám và nghị lực. Từ đó cả hai phối hợp rồi từ từ bước ra khỏi vòng xoáy bần cùng. Nếu không thì như muối bỏ bể.

Bánh chú trong hình làm cũng ngon, sẽ ghé mua ủng hộ. Không phải vì lòng thương mà vì nó ngon và xứng đáng. Còn sự thật của câu chuyện thì không rõ, chỉ mượn để làm tiêu đề thôi. Có sai sót xin bỏ qua. [10.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

dn