CỜ RÍT Ở CHÂU Á VÀ KU BÚA – BẤT ĐỒNG NHƯNG ĐA NGUYÊN

[CỜ RÍT Ở CHÂU Á VÀ KU BÚA – BẤT ĐỒNG NHƯNG ĐA NGUYÊN] Bài phân tích của mình đã được anh ta đọc. Nhiều bạn thì khoái chí vì nghĩ mình sẽ tận dụng để đả kích và gọi tên này nọ. Đó là trò trẻ còn.

Búa: “Chào Chris, nội dung hay quá. Hãy tiếp tục nha. Tôi thấy nhiều người chửi bạn vì bất đồng với Trump và khen ngợi Việt Nam. Ai cũng có quan điểm riêng. Tôi ghét khi người ta cá nhân hoá vấn đề. Tiếp tục với công việc của bạn nhé. Chúc may mắn với tất cả.”

Chris: “Đương nhiên. Cảm ơn đã nhắn tin. Mọi người ai cũng có ý kiến riêng. Dù nó thật hay giả và động cơ của họ là gì. Đó là điều khác nhau. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, tất cả chúng ta đều có quyền nêu quan điểm về mọi người và mọi thứ. Chẳng sao cả. Tôi không cá nhân hoá vấn đề. Khi bạn đưa mình ra công chúng thì phải biết rằng sẽ có người đồng ý và bất đông. Cảm ơn vì nhắn tin và chúc may mắn với tất cả.”

Tôi không đồng ý với tất cả những gì anh ta làm, nhiều quan điểm xã hội và chính trị thực sự khó mà tán thành. Nhưng chẳng sao, nếu tôi là một người Mỹ có năng khiếu như vậy thì bảo đảm sẽ có góc nhìn khác.

Sự đa nguyên trong xã hội là điều chúng ta cần. Đừng vì vài điểm bất đồng mà hạ thấp nhau. Tôi rất thích nội dung của Cờ Rít Ở Châu Á và sẽ tiếp tục theo dõi. [11.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

crhis