Cách dạy tiếng Anh ở Việt Nam

Cách dạy tiếng Anh ở Việt Nam thường làm người học thêm rối loạn. Coi mấy sách giáo khoa, nội dung ôn IELTS mà không hiểu gì luôn. Điên. [10.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
eng