ĐI GIÙM TAO ĐI

[ĐI GIÙM TAO ĐI] Gần đây khi gặp lại các bạn bè lâu ngày không gặp, người thân cũng như cà phê với những bạn mới, tất cả đều kêu mình ra đi. Xin liệt kê.

  1. “Anh đi giùm em đi, ở đây chi?”
  2. “Em đi được thì đi rồi. Anh đi trước đi.”
  3. “Có hộ chiếu Tây thì mấy em gái Bắc Kỳ mới khoái.”
  4. “Con đi đi rồi rảnh về đây chơi, cô chú.”
  5. “Anh đi rồi em đặt hàng xách tay về bán.”
  6. “Mày đi trước rồi kéo tao theo. Tiền tao trả cho. Hơn tụi cò nhiều.”
  7. “Em có chồng con rồi nên không đi được. Anh đi giùm em đi.”
  8. “Phản động bần bỏ mẹ. Có thằng nào dư tiền đâu. Thay đổi mẹ gì.”
  9. “Mày rảnh quá. Đi giùm tao đi.”
  10. “Sao mày thích ở đây quá vậy. Đi giùm tao đi.”

Sao kỳ vậy ta. Ai cũng đuổi mình đi hết, như thể muốn mình đi thây họ. Suy ngẫm mà buồn cho đất nước. Có lẽ đã đến lúc thực tế, trưởng thành và suy nghĩ về tương lai? Không thể nào sống vì #gbknbc mãi được.[10.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

advice