Một bộ đội Miền Bắc hay người lính Miền Nam chết

Một bộ đội Miền Bắc hay người lính Miền Nam chết vẫn là một nhát dao đâm vào lòng người mẹ và sự mất mát cho nước Việt. Hoà giải bắt đầu khi người cai trị không phân biệt bên thắng và thua cuộc vì một quốc gia chia đôi không bao giờ giàu mạnh. **Hà Nội 11.2019 [30.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
hanoi6