CHÍNH TRỊ HOÁ TÌNH YÊU – ANH NGƯỜI AUSTRALIA TREO CỜ VIỆT

[CHÍNH TRỊ HOÁ TÌNH YÊU – ANH NGƯỜI AUSTRALIA TREO CỜ VIỆT] Yêu ai sống đâu là chuyện cá nhân. Nhưng đừng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân tình để biến họ thành công cụ chính trị của bạn.

Ảnh đi kèm là một anh chàng người Australia. Biển số xe thuộc bang Tây Úc. Anh ta tự hào ủi, phơi và treo quốc kỳ của nước Cộng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chắc cưới nhầm một em VC hay Bắc Kỳ xinh nào đó. Chia buồn cùng anh.

Yêu thì hãy làm tình và ân ái. Đừng chính trị hoá rồi trở nên nhạt và nhàm. [01.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
aussie