TRỘM, TỰ XỬ VÀ CÔNG AN

[TRỘM, TỰ XỬ VÀ CÔNG AN] Có một điều mắc cười khi sống ở Việt Nam. Đó là khi có trộm thì con người sẽ tự xử thay vì kêu Công An vì biết rằng sẽ không giải quyết được gì.

Chính sự vô trách nhiệm của lực lượng an ninh đã dẫn đến sự xuống cấp của trật tự. Trộm cắp thì tràn lan và trở nên phổ biến đến mức chỉ cần làm lơ là sẽ mất đồ.

Điều này làm khổ mấy bạn nhân viên và bảo vệ rất nhiều. Nhiều cửa hàng có quy định là nếu bị mất đồ thì họ phải chịu một phần trách nhiệm. Cho nên khi bạn mua đồ thì họ sẽ soi mói bạn vì không biết tin tưởng ai.

Bạn trọng tấm ảnh đi kèm là ví dụ. Nếu theo dõi thì sẽ không thấy họ đề cập đến chuyện báo Công An. Nếu mất đồ thì sẽ là lỗi của nhân viên vì đã không coi chừng khách.

Lần trước khi ra Hà Nội thì ngày nào cũng ghé Circle K. Và nếu để ý thì sẽ nhân viên dòm người mua hoặc theo dõi trên kính. Nó tạo ra cảm giác khó chịu nhưng con người ở đây đã quen.

Một sự mệt mỏi không cần thiết khi sống ở xứ CNXH. [25.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thief