KU BÚA TỰ CÁCH LÝ KHỎI FACEBOOK VÀ PHẢN ĐỘNG VÀI NGÀY

[KU BÚA TỰ CÁCH LÝ KHỎI FACEBOOK VÀ PHẢN ĐỘNG VÀI NGÀY] Theo dõi mấy anh chị phản động thì sẽ nghĩ rằng đất nước sắp tận thế và thế giới sẽ sụp đổ. Đọc mà nhức cả não. Nội trong tháng 3 này thôi đã gõ hơn 50 bài. Có ngày rảnh tới độ chơi 6 bài. Quá rảnh. Không ai rảnh bằng. Không có thằng xe ôm nào mà rảnh như vậy. Ôi rảnh.

Vì lý do sức khoẻ và tinh thần tích cực cho nên đang tự cách ly khỏi Facebook và thế giới phản động vài hôm để trở lại với cuộc sống bình thường. Ngoài kia có bao gái để gặp, bao chỗ để đi. Netflix thì có quá nhiều phim để coi. Theo phản động thực sự chỉ mệt não chứ không được gì. Giờ nghỉ rồi mai đi hẹn với gái Bắc Kỳ tiếp. [21.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

break