CHÍNH TRỊ DỄ THƯƠNG – PHONG CÁCH QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ

[CHÍNH TRỊ DỄ THƯƠNG – PHONG CÁCH QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ] Mình luôn tự hỏi lấy lâu nay mình muốn gì từ nghiệp gõ phím vô danh này. Nếu phải miêu tả thì sẽ nói rằng mình muốn “Dễ thương hoá chính trị.” Đây là câu mình tự nghĩ ra thôi chứ không có định nghĩa chính thức đâu.

Con người bị tác động bởi ngôn ngữ, cách sử dụng từ ngữ tạo nên sự khác biệt rất lớn. Chính trị là marketing, cách bạn trình bày quyết định sự phát triển.

Sau một khoảng thời gian phân tích thì mình đã ít nhiều hiểu được tâm lý của con người và phương pháp nào quảng bá thông điệp hiệu quả nhất.

Những nội dung có ngôn từ cứng rắn và bình dân thì dễ câu view, nhưng đó chỉ là trong ngắn hạn và chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhất định. Còn khi sử dụng sự mềm mại một cách nghệ thuật thì nó trở thành hiệu ứng lan truyền.

Hãy để ý cách mình sử dụng các thuật ngữ sau đây nhé.

  1. Đảng cộng sản – thành – Tổ chức cầm quyền.
  2. Tổng bí thư – thành – Người đứng đầu.
  3. Đảng viên – thành – Thành viên của tổ chức.
  4. Chính quyền, chính phủ – thành – Người điều hành.
  5. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản – thành – Tư tưởng chuyên chế.
  6. Kinh tế CNXH, kinh tế bao cấp – thành – Kinh tế tập trung.
  7. Độc tài – thành – Chuyên quyền.
  8. Lên án, chỉ trích chính phủ – thành – Góp ý cải thiện.
  9. Ngu ngốc – thành – Sai lầm, tầm nhìn thiển cận.
  10. Tư bản đó – thành – Cá nhân trục lợi, lợi ích nhóm.

Cùng từ ngữ nhưng cách gọi khác nhau. Một cái thì làm người ta dị ứng, một cái thì làm độc giả cảm mến. Thuật ngữ nhẹ nhàng làm chính trị trở nên dễ thương vô cùng. Đây là một nghệ thuật marketing. Bạn nào muốn đi xa và lâu dài thì hãy trở nên dễ thương lên nhé, như mình đây. [03.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

word