PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN BẰNG GÁI XXX

[PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN BẰNG GÁI XXX] Đất nước chúng ta có rất nhiều vùng miền nhưng rõ rệt nhất là Bắc và Nam. Cộng thêm yếu tố chính trị thì dễ dẫn đến xung đột. Khi xảy ra thì một trong những trò đùa ác mồm là sử dụng “Gái Bán Hoa” để hạ thấp đối phương.

Đại khái như sau.

  • “Chỉ có gái miền Nam làm xxx.”
  • “Tao đi chơi ở Sài Gòn thì gái miền Bắc xxx đầy.”

Tôi rất dị ứng khi thấy sự hèn mọn này. Bạn có thể không đồng ý với việc làm của các cô gái đó, nhưng đừng hạ thấp họ. Muốn cãi lộn thì nói gì cũng được nhưng đừng sử dụng công việc người khác để chửi.

Miền nào cũng có các cô gái làm chuyện nhạy cảm đó. Người vì nghèo, người hám tiền và người thì lười. Dù lý do là gì đi nữa thì vẫn là con người.

Nói “Làm nghề xxx cũng thường thôi” thì e rằng cũng không đúng vì không ai trong chúng ta muốn bạn gái hay người thân mình làm việc này cả. Bần cùng quá nên nhắm mắt kiếm ăn. Nghèo thì liêm sỉ trở nên vô nghĩa.

Bạn không phải là họ nên không thể hiểu hoàn cảnh của từng người. Nhưng điều cơ bản có thể làm là không lăng mạ bằng những lời lẽ vô giáo dục. Đừng đem phụ nữ vào cuộc tranh cãi của bạn. Thối mồm. [06.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

girls