TRUDEAU CHO MASTERCARD $50 TRIỆU – GÓC NHÌN QUẢN TRỊ CÔNG

[TRUDEAU CHO MASTERCARD $50 TRIỆU – GÓC NHÌN QUẢN TRỊ CÔNG] Mới đây, chính quyền Trudeau đã quyết định góp $50 triệu để cùng đầu tư vào một trung tâm An Ninh Mang với số vốn $500 triệu của Mastercard. Chúng ta nên nhìn vấn đề này ra sao.

Vụ việc này nên được hiểu khác từ góc nhìn quản trị và đầu tư công. Bất cứ chính phủ nào cũng muốn thu hút doanh nghiệp rót vốn và đầu tư vào khu vực của mình. Trudeau hay Trump cũng vậy, thậm chí bất cứ lãnh đạo nào cũng có chính sách tương tự.

Người ngoài nhìn vô thì sẽ nói rằng “tham nhũng” hoặc “lợi ích nhóm.” Điều không sai sai nhưng thiếu chính xác.

  1. Bây giờ bạn là một lãnh đạo quốc gia muốn nước của mình thành trung tâm tài chính, nghiên cứu hoặc kinh tế.
  2. Mastercard là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó. Họ có thể đặt trụ sở hay mở cơ sở ở bất cứ nơi đâu.
  3. Thế là họ đi vòng vòng tìm hiểu nơi nào có nhiều ưu đãi nhất. Các chính phủ thì đua nhau giảm thuế và hỗ trợ nhằm lôi kéo.
  4. Nơi được chọn thường là kết quả của bài toán chi phí và doanh thu.
  5. Trong trường hợp này thì Mastercard chọn Vancouver với số vốn đầu tư ước tính là $500 triệu, kèm với mức ưu đãi $50 triệu từ quỹ đầu tư công Strategic Innovation Fund của chính quyền Canada. Nghĩa là quỹ này sẽ được dùng cho dù bất cứ đảng nào cầm quyền.

Vậy tự hỏi đây có phải là khoản đầu tư hợp lý không. Hãy phân tích.

  1. Chính phủ rót $50 triệu cùng xây trung tâm. Mastercard rót $500 triệu.
  2. Hiệu ứng sẽ là nó sẽ hút nhân tài ngành an ninh mạng đến làm việc và tạo hệ sinh thái trong khu vực. Có thể làm 100 việc làm, 1,000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.
  3. Chính phủ Canada sẽ lấy lại số vốn đầu tư từ tiền lương của nhân viên, thuế doanh thu, thuế lợi nhuận. Chưa kể giá trị từ những sản phẩm và chất xám. Nó sẽ đáng kể hơn $50 triệu rất nhiều.

Nếu không phải là Trudeau thì sẽ là một người khác của đảng Conservative. Cả hai đều coi đầu tư công là một phần của quản trị quốc gia. Canada sẽ nhận được nhiều hơn từ khoản rót vốn này. Trump cũng đã áp dụng chính sách lôi kéo doanh nghiệp này từ khi nhậm chức. Thời Obama cũng vậy.

Việc các chính phủ đưa ra chính sách ưu đãi có thể coi là một điều tốt. Ngoài việc muốn doanh nghiệp thi đua thì yếu tố quan trọng không kém là sự cạnh tranh giữa các chính phủ. Hãy suy ngẫm. [01.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

trudeau50