VÌ SAO BẠN KHÔNG DƯ

VÌ SAO BẠN KHÔNG DƯ – Giờ tính nháp coi vì sao đa số người dân nghèo. Vì lười hay gì khác. Đây là một người bình thường.

Chi tiêu một tháng.

1. Lương 10tr (cho là vậy đi)

2. Thuế tất cả tầm 2.5tr.

3. Tiền nhà 2tr.

4. Tiền xăng 0.5tr.

5. Tiền ăn 2tr.

Tổng chi phí ước tính 7tr. Lương 10tr mỗi tháng dư 3tr. Vậy có thể làm gì. Giả sử đem đầu tư lãi suất 8pc cho 10 năm thì có nhiêu.

1. Đầu tư 3tr mỗi tháng. 120 tháng

2. Lãi suất 8pc.

3. Số tiền cuối thời hạn là 552tr.

Một căn chung cư bình dân bây giờ 1.5 tỷ. Mỗi năm tăng theo lạm phát 5% thì sau 10 năm là 2.4 tỷ.

Vậy nghĩa là một người bình thường dù làm 24h không ăn uống cũng không thể mua được nhà trừ khi có vốn sẵn. Đó là chưa kể bệnh tật.

Vậy nghèo là do cơ chế hay bản thân?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

money