VÌ SAO GIÁ CƯỚC INTERNET VIỆT NAM RẺ

VÌ SAO GIÁ CƯỚC INTERNET VIỆT NAM RẺ – Vì cơ sở hạ tầng là của Quân Đội. Vốn thì nhà nước cấp, kinh doanh lỗ như lãi. Cho nên có mức giá thấp là điều hiển nhiên. Người Việt Nam phải trả thêm thông qua thuế phí chồng chất. Trông rẻ nhưng không hề. Chửi Phản Động mà ngu như vậy thì chỉ làm trò cười.

Nick “Cafe Ku Búa – Xàm Dạo” dùng để cà khịa và comment dạo. Khoái thì like, link ở dưới comment. [21.12.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

7698052-B-45-DE-4-E93-92-B4-686-E507-FD400