TÁC DỤNG CỦA COMMENT DẠO

TÁC DỤNG CỦA COMMENT DẠO – Nhiều người nhắn tin tôi nói “Mày comment dạo câu like hay gì. Tao chỉ thấy người ta chửi quá trời. Không thấy nhục hả.” Kiểu vậy.

Khi nghe vậy thì mình nói như sau.

“Mặc dù chúng ta có tác động rất ít hoặc gần không đến tầng lớp cai trị. Nhưng không có nghĩa là im lặng. Phải nói để cho mọi người biết mình suy nghĩ gì.

Nếu không chúng ta sẽ sống trong một xã hội câm điếc. Lúc đó sẽ càng nguy hiểm.

Dù chỉ là một nhận xét khi đi ăn, một câu nói vu vơ hay comment dạo. Nó sẽ ít nhiều có tác động đến người khác.

Đất nước đã lâm nguy. Dân tộc đang chết mòn. Im lặng chỉ làm tăng sự vô cảm.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CFAD00-F6-D3-D8-4241-99-E3-DBC83-B899800