HÀNG RONG Ở BITEXCO

[HÀNG RONG Ở BITEXCO] Mới hẹn gái ở Bitexco. Khi ăn xong đi vòng vòng thì thấy cảnh này. Các du khách đang ngồi nghỉ mệt thì bị chèo kéo bởi những người hàng rong.

Nghe cách họ bán với giá cả chặt chém thì dễ hiểu vì sao người ta lại có ấn tượng tiêu cực khi đến đây du lịch.

Nhìn hình ảnh này thì tôi thấy những điều sau.

1. Cách thiết kế của toà nhà không hướng đến trải nghiệm du khách. Không hề có ghế ngồi, muốn thì phải vào quán. Kẹt quá nên người ta ngồi lên mấy cây cột.

2. Ngay ở địa điểm trung tâm của thành phố mà đội ngũ hàng rong tự nhiên hoạt động. Cơ quan chức năng đâu, quản lý đô thị đâu?

3. Những người bán hàng rong có lẽ từ quê lên. Gia đình khó khăn nên chấp nhận làm việc này. Đất nước không có hệ thống an sinh xã hội, đẩy con người vào bế tắc.

Đứng ở thành phố lớn nhất nước mắt giống như ở chợ làng. Ngoài kiến trúc và các toà nhà ra thì con người vẫn vậy. Không khó hiểu vì sao du khách khó chịu.

Chỉ là quan sát nhẹ vào một chiều chủ nhật. [15.12.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bitexco