TÚI GIẤY LIỆU CÓ ĐÁNG HƠN NI LÔNG – Ý KIẾN CÁ NHÂN

[TÚI GIẤY LIỆU CÓ ĐÁNG HƠN NI LÔNG – Ý KIẾN CÁ NHÂN] Thấy tấm hình này cũng khiến mình suy nghĩ. Vì hôm qua mình cũng đặt Highlands.

Mình ý kiến thế này vì thường xuyên đặt cà phê cũng như đồ ăn. Nếu là nước uống lạnh mà dùng túi giấy thì rất phiền và tạo ra vài vấn đề.

1. Nó dễ thấm nước.
2. Nó tốn kém nguyên liệu nhiều hơn ni-lông (bao nhiêu thì mình cần coi lại).
3. Và khó tái sử dụng.

Như mình đi mua Phúc Long thì dùng lại cái bao của họ. Còn nếu như túi giấy Starbucks thì rất khó gấp lại để vào ví.

Hãy đặt mình vào vị trí của nhân viên giáo hàng. Trời nắng nóng, sử dụng túi giấy thì treo trên xe ở đâu, trừ khi mang theo túi đựng đồ ăn.

Cho nên chúng ta dù yêu môi trường nhưng đừng quá khắt khe rồi làm khổ những người giao đồ ăn như tài xế Now và Grab. [04.11.2019] Hình: Tai Tran, Less Waste Vietnam.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
bag