KUBUA-TICONS – CÁCH BÚA PHẢN ỨNG

[KUBUA-TICONS – CÁCH BÚA PHẢN ỨNG] Nếu bạn theo dõi lâu thì đã quen, nhưng với những ai mới thì dễ hiểu lầm. Nên đính chính cho rõ.

Búa có cách phản ứng rất đặc biệt.

  1. ANGRY – “Thả tim.” Đây là nút cuối cùng, muốn bấm nó phải tốn thời gian rất nhiều nên rất đặc biệt.
  2. LIKE – Muốn “Thả Tim” nhưng lười.
  3. SAD – Buồn thực sự.
  4. WOW – Bất ngờ.
  5. HEART – CHỈ DÀNH RIÊNG CHO GÁI BẮC KỲ và chỉ Gái Bắc Kỳ. Vì gái Bắc Kỳ ngon bà cố.
  6. HAHA – Khinh bỉ. Chủ yếu cho đám DLV. Nếu lỡ bấm bạn thì bỏ qua.

Búa điên nên ngược đời. Nếu Angry thì có nghĩa là bạn và ý kiến của bạn rất đặc biệt. [04.11.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

emoticon