NÓI DỄ LÀM KHÓ – PHẢN ĐỘNG

[NÓI DỄ LÀM KHÓ – PHẢN ĐỘNG] Tôi mới đọc một ý kiến của một bạn này chửi bới những trang và các nhà “Phản Động” là “đám cơ hội,” “cánh tả,” “đạo đức hai xu” và “ngu ngốc.” Đó không phải là nhận xét hiếm mà là khá phổ biến.

Họ lên án tất cả, gần như không ai có thể làm họ hài lòng. Nhật Ký Yêu Nước thì “thổ tả,” Việt Tân thì “trò hề,” các nhà dân chủ thì “canh me tìm đường xuất ngoại” và ngay cả tôi cũng bị chửi là “thằng hai hàng.”

Thật ra tôi cũng bận tâm đến những quan điểm đó, nhất là từ những người không có chút giá trị gì. Tôi chỉ nói thế này.

Bạn thấy Nhật Ký Yêu Nước làm không tốt, vậy hãy chủ động đóng góp hay làm gì đó đi. Tôi cá luôn rằng bạn hiện tại không làm gì cả vì không có tầm nhìn, kỹ năng hay trình độ gì, ngoài việc dùng hai bàn tay để gõ những câu chê bai và chửi. Nếu có thì bạn cũng không bận tâm sử dụng nó mà chỉ muốn người khác làm thay mình.

Nếu thấy nhà hoạt động dân chủ nào đó “tào lao” và “canh me vé xuất ngoại” thì nếu thấy dễ thì cứ việc làm theo. Nhưng tôi cá rằng nhắc tới là bạn thành con cún rồi chứ đừng nói làm gì. Không cần phải phản hồi đâu, chỉ cần im lặng là vàng rồi.

Đa số người tự gọi mình là “Phản Động” nhưng chỉ ngồi chờ sung rụng, soi mói và chửi bới. Số người hoạt động bên ngoài rất ít và hiếm. Nói thì dễ, làm mới khó. Cho nên nếu bản thân không làm gì thì đừng to mồm dạy đời. Không ai nể bạn đâu, ngay cả tôi. [21.10.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

rebel