YÊU NƯỚC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YÊU ĐẢNG

[YÊU NƯỚC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YÊU ĐẢNG] Khi các tổ chức độc tài lên cầm quyền, điều đầu tiên họ làm ra đánh tráo khái niệm yêu nước. Rằng nếu bạn không ủng hộ đảng phái nào đó, làm theo đường lối của họ và không sùng bái lãnh tụ – thì bạn là một kẻ phản quốc.

Họ bắt đầu với những khẩu hiểu mỹ miều. Nếu Đức thời Đảng Quốc Xã có “Sieg Heil” hay “Deutschland Erwache” thì Việt Nam có “Việt Nam thống nhất muôn năm.” Mục đích là để ghi khắc vào lòng người dân rằng tổ chức là đất nước, đất nước là tổ chức, tuy hai nhưng là một.

Những lãnh tụ thì được đặt những cái tên thân thương để gây ấn tượng. Hitler được gọi là “Der Führer” (Quốc Trưởng), Mao Trạch Đông được gọi là “Mao Chủ Tịch” và Hồ Chí Minh được gọi là “Bác Hồ.”

Nếu bạn là một người đã trưởng thành thì những điều đó trông rất vô hại. Nhưng với những trẻ em và học sinh, khi đã lặp đi lặp lại đủ nhiều cho đủ lâu thì sẽ trở thành chân lý. Rồi khi lớn lên những điều giả dối được cho là sự thật. Mỗi khi ai đó đụng chạm đến là sẽ cảm thấy như bị xúc phạm và tự động bị kích động.

Nhưng yêu nước không có nghĩa là yêu đảng vì hai thứ này khác biệt hoàn toàn. Đất nước là của chung, còn đảng phái chỉ là tổ chức tạm thời nắm quyền. Sau bao năm bị tẩy não, sự nhầm lẫn này đến vô số sự xung đột.

Nếu bạn nói mình không đồng ý với chính sách mới, họ sẽ nói: “Bạn chống lại nhà nước hả?” Khi bạn có bất đồng với lãnh đạo, họ sẽ hỏi: “Sao bạn không đoàn hết?” Còn khi bạn cảm thấy khó chịu về việc cờ tổ chức được dùng để làm cờ quốc gia, họ sẽ chửi: “Bạn không yêu nước hả?”

Muốn người dân yêu nước thì trước tiên hãy loại bỏ khái niệm “Yêu nước là yêu đảng.” Đừng kêu họ phải ủng hộ tổ chức nào để làm tiêu chuẩn. Chớ bao giờ kêu họ phải im lặng trước sự lạm quyền và tha hoá của những người đang điều hành. Cũng đừng yêu cầu họ phải kính mến lãnh tụ trong khi ông ta chỉ là một cá nhân.

Chẳng có một người Việt Nam nào mà không yêu nước cả, họ chỉ bất mãn với những cá nhân đang cầm quyền. Không có người Việt Nam nào không muốn đóng góp cho tổ quốc, họ chỉ căm ghét sự tham nhũng của những người lãnh đạo. Cũng không có người Việt Nam nào muốn từ bỏ quê hương ra đi, họ chỉ rời bỏ chính quyền đang cai trị.

Vì yêu nước không có nghĩa là yêu đảng. [17.10.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

mao