NƯỚC CNXH LÂU ĐỜI NHẤT, CHXHCNVN

[NƯỚC CNXH LÂU ĐỜI NHẤT, CHXHCNVN] Nếu lấy ngày 2 tháng 9 năm 1945 là quốc khánh thì hiện tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (trước đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà) sẽ là quốc gia CNXH có tuổi thọ lâu nhất khi đã tồn tại hơn 74 năm 1 tháng và 16 ngày.

Những nước khác là:

1. Liên Xô (Nga): 09/11/1917-25/12/1991, tuổi thọ 74 năm 1 tháng và 16 ngày.

2. Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên: 09/9/1948 – hiện tại, tuổi thọ 71 năm 1 tháng và 8 ngày.

3. Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa: 01/10/1049 – hiện tại, tuổi thọ 70 năm 16 ngày.

4. Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào: 19/7/1949 – hiện tại, tuổi thọ 70 năm 2 tháng 28 ngày.

5. Cộng Hoà Cuba: 1/1/1959 – hiện tại, tuổi thọ 60 năm 9 tháng 16 ngày.

Xin gửi lời chúc mừng đến đất nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. [17.10.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

sociali