RỦI RO KHI CHƠI Đ*

[RỦI RO KHI CHƠI Đ*] Tôi mới đọc được bình luận của một bạn ở Hà Nội. Anh ta rất tự hào vì ở Hà Nội mà có thể “thưởng thức” gái ở mọi miền. Việc anh ta quan hệ hay giao lưu với ai thì tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ khuyên rằng đừng lợi dụng “Gái Bán Hoa” quá mức.

“Chơi Đ*” kèm theo vài rủi ro như sau.

  1. Chơi Đ* có nguy cơ  bệnh tình d*c (STI) rất cao.
  2. Chơi Đ* có rủi ro dính SIDA (AIDS) vì bạn không biết đối phương là ai và tiểu sử là gì.
  3. Chơi Đ* lỡ bị bệnh giang mai thì cũng không biết kêu cứu ai.
  4. Và cuối cùng, Chơi Đ* rất tốn tiền. Sao không tìm một người yêu để chia sẻ cuộc sống.

Các bạn cẩn thận nhé. Đừng suy nghĩ dại dột. Đừng lợi dụng để rồi rước hoạ vào thân. Trên hết, đừng bao giờ lợi dụng các cô gái để làm trò đùa. Hãy có chút liêm sỉ cho “cây súng” của mình. Đừng để con cháu biết.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

girl