BỎ ĐỎ VS PHẢN ĐỘNG

[BỎ ĐỎ VS PHẢN ĐỘNG] Tham gia gõ phím đã lâu, tôi nhận ra vài điểm khác biệt giữa Bò Đỏ và Phản Động. Xin làm tấm hình và miêu tả ngắn ngọn.

  1. Số lượng: Bỏ Đỏ chiếm số đông. Phản Động chỉ là thiểu số của thiểu số.
  2. Tổ chức và kỷ luật: Bỏ Đỏ rất tổ chức, có lãnh đạo rõ ràng, kỷ thuật thì vững chắc. Phản Động thì chủ yếu chỉ là những cá nhân bất mãn chứ không có tổ chức quy mô, rất rời rạc.
  3. Truyền thông: Bỏ Đỏ thống trị từ truyền hình cho đến KOLs. Phản Động bị cấm nên chỉ có thể hoạt động trên Facebook, chủ yếu là một số nhà bình luận nói rồi các độc giả đi theo.
  4. Sức mạnh: Bỏ Đỏ bất chấp tất cả và vượt qua mọi cản trở để phát triển. Phản Động thì chỉ cần bất đồng một chuyện là cãi lộn rồi tan rã.
  5. Tài chính: Bỏ Đỏ thì dư tiền bạc, một phần vì lấy tiền của dân. Phản Động thì không có tiền, tư duy tài chính cũng không, họ coi thường và hoài nghi những ai có tiền hay làm vì tiền, trong mắt họ bạn không được làm phản động vì tiền. Cho nên một bên phát triển cực mạnh, còn bên còn lai thì dậm chân tại chỗ.
  6. Tương lai: Bỏ Đỏ có tiềm năng tồn tại lâu dài, có thể là mãi mãi vì họ có tất cả. Phản Động thì chỉ có thể đóng vai trò phản biện chứ không thể nào có quyền quyết định được. Cho nên nhiều người ảo tưởng để bù đắp cho điều này.

Đó chỉ là nhận xét cá nhân của tôi, bạn không cần phải đồng ý. Nhưng phải thú nhận là về truyền thông và tổ chức thì ‘Phe Đỏ’ làm rất bài bản và chuyên nghiệp. Phe Phản Động thì lẻ tẻ cho nên khó phát triển lâu dài. Đã đến lúc nhìn lại bản thân để tiến xa hơn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

red-rebel