GIỚI HẠN CÁNH TẢ VÀ CÁNH HỮU – ĐỪNG TỰ KHOÁ MÌNH

[GIỚI HẠN CÁNH TẢ VÀ CÁNH HỮU – ĐỪNG TỰ KHOÁ MÌNH] Một trong những sai lầm chết người của nhiều bạn trẻ Việt Nam khi bình luận về xã hội chính trị là tự khoá tầm nhìn của mình trong tư duy Cánh Tả và Cánh Hữu. Các bạn bắt đầu quan tâm và tìm hiểu, đó là một điều đáng mừng, nhưng sẽ là một giới hạn nếu không mở rộng tầm nhìn của mình.

Mới đây Joshua Wong đã tới thủ đô Washingtin DC để gặp các nhà lãnh đạo trong Quốc Hội Mỹ. Anh ta gặp các chính khách của phe Đảng Dân Chủ và Cộng Hoà. Cả hai đều được coi là đại diện của cơ quan Lập Pháp. Nếu anh ta tự khoá mình trong giới hạn của Cánh Tả hay Cánh Hữu thì e rằng sẽ vô vọng vì không nhìn vấn đề một cách toàn diện.

Chính trị chỉ là công cụ để con người giải quyết những vấn đề chung. Cho dù lập trường của bạn là gì đi nữa thì phải luôn thừa nhận rằng phe đối lập luôn tồn tại và chiếm phân nửa sân chơi. Khi các nhà lãnh đạo tranh luận thì sẽ luôn có phe phái, nhưng khi bắt tay làm việc thì những quan điểm Tả Hữu chẳng còn nhiều ý nghĩa. Họ chỉ biết mình được bầu chọn để giải quyết những vấn đề công, nhiệm vụ là làm mọi cách để tối ưu hoá. Vì vậy cả hai bên không bao giờ muốn tiêu diệt nhau mà chỉ củng cố cho nhau.

Cho nên hãy tiếp tục tranh luận, cứ mãi bất đồng nhưng đừng trở nên ngạo mạn và mù quáng. Chính trị là công cụ để giải quyết vấn đề chung. Đừng tự khoá mình trong tầm nhìn ‘Cánh Tả’ hay ‘Cánh Hữu.’

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

joshua-wash